پلیمر

سایت دوزبانه

لینک پروژه

سایت polymer.ge یک سایت دو زبانه به زبان های انگلیسی و گرجی می باشد با امکانات خبری، اطلاع رسانی از نوسانان قیمتی مواد اولیه پلیمر و فروشگاهی.

img

نمونه کارهای بیشتر

طراحی سایت مشاورلاین
طراحی سایت کارتن مال
سایت فروشگاهی
سایت اقتصادپدیا